คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

‎จีน, ราชอาณาจักรกลาง‎

จีน, ราชอาณาจักรกลาง‎

‎ระหว่างหินและสถานที่ที่ยากลําบาก: Pan-gu แยกโลกออกจากท้องฟ้า ‎‎ ‎ไข่จักรวาลลอยอยู่ในช่องว่างอมตะที่มีกองกําลังฝ่ายตรงข้ามของหยินและหยาง หลังจากยุคของการบ่มเพาะครั้งแรกคือ Pan-gu โผล่ออกมา ส่วนที่หนัก (หยิน) ของไข่ลอยลงรูปแผ่นดิน ชิ้นส่วนที่เบากว่า (หยาง) เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างท้องฟ้า Pan-gu...

Continue reading...