May 2022

บรรพบุรุษของมนุษย์แกะสลักลวดลายนามธรรม

บรรพบุรุษของมนุษย์แกะสลักลวดลายนามธรรม

ชาวอินโดนีเซีย Homo erectus แกะสลักซิกแซกบนหอยแมลงภู่ นักวิจัยกล่าวว่าสมาชิกของกลุ่ม Hominid ที่สูญพันธุ์ไปแล้วHomo erectusได้แกะสลักการออกแบบทางเรขาคณิตบนเปลือกหอยเกือบครึ่งล้านปีก่อนก่อนที่จะมีหลักฐานการแกะสลักที่คล้ายคลึงกันโดยมนุษย์สมัยใหม่ ซากหอยแมลงภู่ฟอสซิลที่ขุดขึ้นเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาที่  ไซต์ H. erectusบนเกาะชวาของอินโดนีเซีย รวมถึงเปลือกหอยที่มีการแกะสลักรูปตัว M เส้นขนานสองเส้น...

Continue reading...